Lotus Residences

yêu cầu trong ngả sơn then

yêu cầu trong ngả sơn then

Khi bề mặt cần hoàn thiện là sơn then thi phải ngả sơn then. Sơn then được ngả bằng cách khuấy mặt sơn sống với dầu trẩu bằng sắt non hoặc ngâm sắt non vào...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN