quy chế khu đô thị mới đối với chính quyền địa phương

Đế thúc đẩy và khuyên khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng các khu đó thị mới Quy chế đã đưa ra những nội dung quy định về trách nhiệm cùa chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ công tác giải phóng mật bằng thực hiện các công việc chuyên giao công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội quy định và kiểm tra việc tiếp nhận chuyển giao quản lý hành chính và đưa ra các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thuộc trách nhiệm cùa Nhà nước ớ trong và ngoài hàng rào dự án; cũng như các chính sách ưu đãi hỗ trợ khác đặc biệt Quy chế còn đưa ra quy định là chính quyển địa phương không được tự đật ra các yêu cầu trái pháp luật như thu lại một tỷ lệ diện tích đất diện tích xây dựng của nhà đầu tư nhằm lành mạnh hoá trong kinh doanh theo cơ chế thị trường để khuyến khích và thúc đẩy việc đầu tư vào các dự án khu đô thị mới.
Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định 02/CP của Chính phú sẽ là cơ sở pháp lý cho việc hình thành’và phát triển các dự án khu đô thị mới. khắc phục tình trạng quy hoạch manh mún thiếu sự đồng bộ đáu tư dàn trái kéo dài tiên độ ánh hướng tới sự phát triển chung cua các đô thị; đồng thời đưa ra các quy định về ưu đãi chung cư số 2 Kim Giang. hỗ trợ tạo điểu kiện cho các nhà đầu tư đáy mạnh hơn nữa việc đầu tư phát triến các dự án khu đô thị mới cũng như công tác quán lý hành chính quản lý các dịch vụ công trong và sau khi hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào sử dụng được tốt hơn.

Share Button
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN