định luật về Newton và sự tự điều chỉnh

Phương pháp toán học của Issac Newton về chuyển động cơ học là phương pháp thịnh hành vào thời điểm đó. Nó được hầu hết những nhà tư tưởng dùng để giải thích ý nghĩa của sự tồn tại và những cách vận hành của thế giới.
Ba định luật của Newton chỉ rõ ra rằng
Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nghiatrang.net. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật nghĩa trang Lạc Hồng Viên. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. Trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá cùng độ lớn nhưng ngược chiều.
Khao khát truyền thụ suy tưởng của họ về những biến cố toán học chắc chắn của vật lý Adam Smith và những công sự của mình đã chỉ rõ rằng cũng giống như vũ trụ một khi đặt trong chuyển động những sự tác động sẽ tự động giống như một chiếc đồng hồ cơ khí cân bằng và thị trường cũng như vậy. Trong khi Chúa là nguồn năng lượng của vũ trụ thì bản năng cạnh tranh cho lợi ích cá nhân của con người là nguồn năng lượng của thị trường. Cũng giống như định luật hấp dẫn thống trị vũ trụ định luật bàn tay vô hình bao trùm lên thị trường. Dựa trên sự quan sát của Newton rằng “mỗi một lực tác dụng sẽ đều có một lực ngang bằng và một lực ngược chiều” Smith và những người khác chỉ ra rằng việc tự điều chỉnh của thị trường cũng hoạt động theo cùng một cách như vậy với cung và cầu liên tục tác động và điều chỉnh lẫn nhau. Nếu nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ tăng những người bán theo đó sẽ tăng giá. Nếu giá của người bán tăng quá cao cầu sẽ giảm khiến những người bán sẽ giảm giá để kích cầu.
Vấn đề của việc sử dụng những định luật cơ học của Newton để cố gắng hiểu được cách vận hành của thị trường là những định luật của ông chỉ nói cho chúng ta về tốc độ và địa điểm. Ý nghĩa về chuyển động của những định luật của Newton không thực sự giúp chúng ta hiểu được nhiều về cách hoạt động kinh tế hoạt động. Trên thực tế chúng thực sự cho chúng ta một định nghĩa sai lầm về cách hoạt động kinh tế phơi bày bởi chúng không xét đến việc thời gian trôi và sự cố định của những sự kiện. Trong vũ trụ luận của Newton tất cả những quá trình cơ khí theo lý thuyết đều thuận nghịch với mỗi T+ nó cần phải có T-. Lấy một ví dụ cổ điển về những quả bóng bi-a va vào nhau trên bàn. Trong thuyết vật lý của Newton mọi tác động trên bàn đều là chuyển động thuận nghịch bởi những định luật của vật chất trong chuyển động không hạn chế sự trôi của thời gian. Nhưng hoạt động kinh tế thực tế là về những sự kiện cố định – bằng cách nào năng lượng và nguồn nguyên liệu bị lạm dụng chuyển đổi sử dụng và loại bỏ.

Share Button
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN